Noticies del CIDEC i l’ economia solidària

Aquest any 2017, la secció espanyola del Centre Internacional d’Investigació e Informació sobre l’Economia Pública, Social i Cooperativa CIRIEC-ESPANYA va complir 30 anys. Per commemorar-ho, va publicar un número especial de la revista “notícies del CIDEC”, el Centre d’Informació i Documentació Europea d’Economia Pública, Social i Cooperativa, ubicat a la Universitat de València. Salvador Pérez, president de REAS-PV va ser convidat a col·laborar en aquest número amb un article sobre la xarxa anomenat “Impulsar l’economia social i solidària és recuperar drets i dignitat”.
És important destacar, com diu el autor que la seu de CIRIEC-Espanya a la Universitat de València ha facilitat les relacions de REAS País Valencià amb algunes i alguns dels seus membres si bé, fins al moment, no s’ha establert una relació formal entre ambdues entitats que sigui capaç de donar un suport acadèmic a les propostes de REAS País Valencià i obrir línies de recerca capaços d’aportar una dinàmica d’evolució de les mateixes . Però tot arribarà…
Este año 2017, la sección española del Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa CIRIEC-ESPAÑA cumplió 30 años. Para conmemorarlo, publicó un número especial de la revista “noticias del CIDEC”, el Centro de Información y Documentación Europea de Economía Pública, Social y Cooperativa, ubicado en la Universidad de Valencia. Salvador Pérez, presidente de REAS-PV fue invitado a colaborar en este número con un artículo sobre la red llamado “Impulsar la economía social y solidaria es recuperar derechos y dignidad”.
Es importante destacar que “la sede de CIRIEC-España en la Universidad de Valencia ha facilitado las relaciones de REAS País Valencià con algunas y algunos de sus miembros si bien, hasta el momento, no se ha establecido una relación formal entre ambas entidades que sea capaz de dar un respaldo académico a las propuestas de REAS País Valencià y abrir líneas de investigación capaces de aportar una dinámica de evolución de las mismas”. Pero todo se andará…